Viktig information


Särskilt om Coronaviruset

Golf är en idrott som kan utövas trots det rådande läget och därför kommer verksamheten att bedrivas som vanligt på Sofielund men med iakttagande av de försiktighetsåtgärder som också i övrigt gäller i vår vardag. Därför ber vi om följande:

  • Håll avstånd och undvik att skaka hand.
  • Vid ev. symptom vänligen stanna hemma och besök ej anläggningen.
  • Tvål och andra hygienartiklar finns på anläggningen, använd gärna dessa.

Det är viktigt att du som gäst känner dig trygg när du besöker oss. Säkerheten har högsta prioritet för dig som besöker oss och för våra medarbetare. Vi följer noga ansvariga myndigheters information och rekommendationer liksom vad som sägs från Svenska Golfförbundet och vidtar alla nödvändiga åtgärder som kan bli aktuella.

Kontakta oss gärna om du har några frågor: info@sofielundgolfklubb.com.