Golf & Friskvård


Till alla medlemmar, greenfeegäster och besökande hos Sofielund Golfklubb.

Efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen den 12 januari 2018 är golfspel numera berättigat till ett s.k. friskvårdsavdrag på samma sätt som t.ex. gymkort varit sedan länge. Friskvårdsbidraget betraktas som en skattefri förmån och uppgår till max 5 000 kronor per person och år.

Domstolens dom om avdragsrätt för golfspel betyder att kostnader för enklare former av golfspel är berättigat till friskvårdsavdrag. Friskvårdsbidraget gäller alltså inte all golf överallt och när som helst. Det är t.ex. inte fritt fram för arbetsgivare att betala för medlemskap i golfklubbar eller greenfeeavgifter på banor där det krävs medlemskap i den eller annan klubb. Men däremot gäller friskvårdavdraget fullt ut på s.k. Pay & Play anläggningar där vem som helst får spela utan krav på medlemskap i någon golfklubb. Sofielund är en sådan anläggning.

För den som spelar golf på Sofielund har beslutet alltså stor betydelse eftersom Sofielund är en s.k. Pay & Play anläggning där vem som helst får lov att spela på båda våra banor (och på driving-rangen) alldeles oavsett om man är medlem i någon golfklubb eller inte.

Konkret betyder det att arbetsgivaren får göra ett friskvårdsavdrag på maximalt 5 000 kronor per person och år för följande avgifter hos oss på Sofielund:

  • Avgift för spelrätt på Sofielund.
  • Avgift för greenfee-spel på Stora eller Lilla banan.
  • Avgift för driving-range kort eller driving-range polletter.

Det är endast avgiften för spelrätten som omfattas av friskvårdsavdraget. Det betyder att själva medlemsavgiften till Sofielund Golfklubb (som legat på 260 kronor en längre tid) inte är avdragsgill men att resterande avgifter för spelrätt till Golfalternativet är fullt avdragsgilla.

Det betyder exempelvis att den som betalat fullvärdig medlemsavgift vilket innebär obegränsad spelrätt på banorna får göra avdrag för hela avgiften minus medlemskapet till Sofielund Golfklubb (år 2017 hade det inneburit 3 490 kr – 260 kr = 3 230 kr för fullvärdiga ). Och för den som är greenfeemedlem skulle det med 2017 års avgifter ha inneburit att man varit berättigad till ett avdrag på 735 kronor (995 kr – 260 kr = 735 kr).

För dig som tänker utnyttja detta avdrag vill vi påminna om att spara alla kvitton från köp av greenfee eller rangekort/polletter och från betalningen av er spelrätt.

Vi vill också påpeka att det ytterst är arbetsgivaren som bestämmer om man vill ge sina anställda ett friskvårdsbidrag för golfspel.


Med vänliga hälsningar,

Annika & Petter