Allt om att börja spela golf

All information på denna sida är hämtad
från Svenska golfförbundet.
"Nu är det lättare att ta Grönt Kort – golfens nybörjarutbildning för vuxna. Det går mycket snabbare att komma igång med det roligaste, själva spelet. För barnen gäller Golfäventyret för roligare golf."

- Svenska GolfförbundetGrönt Kort

De gamla myterna kring golf att det är svårt, dyrt och tar tid har suddats ut. Nu finns det plats på golfbanorna. En klubb som välkomnar dig och som sätter omhändertagande i centrum tar emot dig som är nybörjare. Utbildningen till Grönt Kort förenklades 2012.

Hur blir det lättare?
Genom att du som spelare ska få en snabbare kontakt med spelet, komma ut på banan och få en egen upplevelse av vad spelet går ut på.

Att klubben kommer att anpassa utbildningen efter hur långt du har kommit i din egen färdighet för att få Grönt Kort.

Det nya utbildningsmaterialet, en bok och ett webbmaterial inbjuder till självstudier och ökad kunskap. Du kan sitta hemma och lära dig regler, golfvett och annat matnyttigt.
Vilket är första steget för vuxna?
Du kontaktar förslagsvis en närliggande klubb och anmäler ditt intresse att börja spela golf. De föreslår en lämplig kurs/upplägg för dig på din väg mot Grönt Kort.
När får jag grönt kort
När du efter genomförd utbildning kan visa att du uppnått en viss spelkompetens, får du Grönt Kort och kan spela själv ute på banan. Du ska klara av ett av nedanstående alternativ från 150-metersmarkeringen eller från 100-metersmarkeringen:

- Vid ett tillfälle ha presterat 18 poäng eller mer vid spel över 9 hål.
- Vid två tillfällen ha presterat 14-17 poäng vid spel över 9 hål.

Du ska spela poängbogey över 9 hål från 150-metersmarkeringen, eller kortare om din klubb rekommenderar det. Och du ska genomföra golfrundan med en spelare som har handicap 36 eller lägre.

Du får poäng enligt följande:
7 slag = 0 poäng
6 slag = 1 poäng
5 slag = 2 poäng
4 slag = 3 poäng
3 slag = 4 poäng
2 slag = 5 poäng
1 slag = 6 poäng
Vad gäller när jag fått grönt kort?
Då börjar resan ner mot handicap 36. Du spelar med en vän/fadder som noterar din score och när den är bättre än 18 poäng (9 hål) eller 36 poäng (18 hål) sänks din handicap. Den du spelar med verifierar ditt resultat.
Medlem i en klubb
En bra rekommendation är att ta kontakt med en klubb och även bli medlem. Det underlättar för dig i din fortsatta resa för att komma in i golfen, få en identitet och tillhörighet. De flesta klubbar har duktiga tränare som är ett stort stöd för din fortsatta utveckling.