Hole in One

HiO gjorda på Sofielunds stora bana.
Listan visar enbart registrerade HiO på www.hioklubben.se.

Antal HiO gjorda på Sofielund GK

77

Fördelning över hål

1

0%

2

0%

3

0%

4

10%

4

3%

6

9%

7

0%

8

0%

9

8%

10

0%

11

6%

12

0%

13

1%

14

19%

15

38%

16

0%

17

5%

18

0%